Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Träningspersonlighet Bild: TT

Vilken träningspersonlighet är du?

I en grupp som ska träna tillsammans har alla olika personlighetstyper och det är viktigt att alla känner sig sedda och uppskattade.
En personlighetstyp gillar överraskningar medan en annan avskyr det. Då får man till exempel se till att ge information om vad man ska göra nästa vecka redan en vecka innan.
Vilka personlighetstyper finns det? Och vem är du? 

Publicerad 2015-03-09 | Vardagspuls

1. Typen som vill ha utmaningar

Vill ha omväxling och tycker om att prova nya träningsformer, eller extremsporter. Motionerar också för att se bra ut. Lite fåfäng.
Ser hellre helheten i träningen och blir inte upprörd om man missar ett pass.
Avslutar inte alltid sina träningsprogram.
Är inte speciellt intresserad av detaljer eller det praktiska utan vill ha en övergripande bild av träningen och hur den påverkar resultatet.

Motivation till fysisk aktivitet:

Tempo, Förändring, Spänning, Omväxling, Utmaningar

Målsättningar:

Att bli bra på den sport som är intressantast för tillfället. Mångsidig träning utifrån valt fokus. Siktar in sig på kommande tävlingar.

Innehåll i träningsprogram:

Variation, Överraskningar, Utmaningar, Extrema övningar.


2. Kännande typen

Är pratsam och glad för den sociala biten i träningen. Vill gärna ha en kompis att träna med i vissa träningsformer som promenera, jobba eller åka skidor. 
Anser att träningen blev lyckad om det känns bra efteråt och skyller på sig själv om ett träningspass inte bli lyckat. 
Tycker även om träningsformer som är lugna har en behaglig atmosfär som exempelvis yoga. 
Målen är ofta inte mätbara i siffror utan snarare används en slags ”känslomätare”. Kommer att följa sitt träningsprogram så länge det känns bra. 
Om det inte gör det eller något annat känns viktigare avbryts träningen. Väljer ofta träningspass som har en trevlig, positiv och härlig instruktör. 

Motivation till fysisk aktivitet:

Bra känsla, harmonisk atmosfär, avkoppling.

Målsättningar:

Gå på zumba eller bodypum cirka 1 gång i veckan eller någon utomhusaktivitet vid tillfälle.

Innehåll i träningsprogram:

Musik och dans, yoga, motionsslinga och avslappning.

3. Utförande typen

Den här personlighetstypen behöver tydliga och konkreta mål. Målen planeras och bryts ner i delmål för att sedan genomföras.
Fokuserar på resultat och följer hela planen fram till målet.
Tycker det är meningsfullt, lätt och smidigt att följa programmet och behöver inte ha några alternativ. Lyssnar på sin tränare och följer råden.
Målet är oftast tydligt och handlar om att hålla sig frisk och hälsosam. Det är en trofast motionär, bra på att planera, organisera och schemalägga träningen men behöver tydliga instruktioner.

Motivation till fysisk aktivitet:

Rutiner, tradition och trygghet, praktiska och genomförbara övningar, systematik och kontroll, att ta en sak i taget. 

Målsättningar:

Motionsspår 1 gång i veckan, styrketräning 1 gång i veckan och spinning 1 gång i veckan.

Innehåll i träningsprogram:

Teknikövningar, träning på tid och traditionell träning, som löpning, cykling och styrketräning.

4. Effektiv

Oftast en resultatinriktad person som vill ha valuta för träningen i form av resultat och välutnyttjad tid. Målen behöver vara realistiska.
Vill veta nyttan av en viss fysisk aktivitet hur den påverkar hälsan – det räcker inte med att bara gå på magkänslan. Söker upp all information som finns om en ny träningsform.
Denna personlighetstyp tränar medvetet efter satta mål.
Tränar gärna ensam och vill använda tiden effektivt. Är kritisk till nya träningsformer om det inte finns goda argument och tydliga fördelar med att testa något nytt.
Använder dock gärna den senaste tekniska utrustningen om den kan effektivisera träningen.

Motiverar till fysisk aktivitet:

Effektiv träning till hundra procent, mätbara resultat, vill få ut max av det som investeras, tekniska hjälpmedel.

Målsättningar:

10 kilometer löpslinga på mindre än exempelvis 60 minuter.

Innehåll i träningsprogram:

Resultatinriktade övningar baserade på fakta, träning med pulsklocka, träningsappar, tidtagarur och träning med mätbara resultat (i tid, centimeter, kilon och puls)

Mer information

Läs mer om olika personlighetstyper för träning.
http://www.hucosport.com