Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ungdomar – inte alltid lätta att förstå. Bild: Johnér

Kan du prata tonåringsspråk?

Kom igång med Vardagspuls ordlista

Det är inte alltid lätt att förstå vad tonåringar säger. Ibland undrar du kanske om ni ens pratar samma språk. Men det går att lära sig! Vardagspuls har samlat ihop några grundglosor från dagens snåriga tonårsspråk.

Publicerad 2015-03-11 | Vardagspuls

YOLO 
Betyder "you only live once". Ett livsbejakande uttryck. Får du det här slängt i ansiktet är risken stor att du precis gjort något tråkigt – eller att din tonåring är på väg att göra något ogenomtänkt...

FOMO
Betyder "fear of missing out". Till exempel kan man ju vara tvungen att gå på en fest även fast man egentligen inte orkar, för tänk om den blir rolig och man inte var där – katastrof!

Noob 
Kommer från engelskans "newbie" som betyder nybörjare. När din tonåring använder denna benämning om dig, var uppmärksam – är det något du har missat i sammanhanget?

Swag 
Används om någon som har en cool attityd och utstrålning. Troligtvis något du aldrig kommer att få höra om dig själv från din tonåring.

TPL
Förkortning för "trött på livet". Men det behöver inte vara så illa som det låter – det kan räcka med en tråkig läxa för att frammana det här uttrycket. Tänk på att tonårsspråket ofta tar i lite mer än vad du är van vid.

Epic fail 
Ett riktigt stort misstag. 

Mindfuck 
Något som förvirrar och är svårt att förstå. Som till exempel vissa tonårsuttryck.

Douchig 
Dryg eller arrogant. Kommer från engelskans "douchebag". Används om en person, oftast kille, som ej är att lita på. Det här är något du inte vill bli kallas.

Gitta
"Sjappa" kallades det av ungdomar en gång i tiden. Och senare "dra".

Chilla
Ta det lugnt. Alltså som i att slappa. Eller "ta det lugnt!" som i "tagga ner!". Ska inte förväxlas med det ålderdomliga "kila" som betyder "gitta", förlåt "sjappa".

Belieber 
Någon som verkligen gillar artisten Justin Bieber.

Directioner 
Någon som verkligen gillar bandet One Direction.

Foooer 
Någon som verkligen gillar bandet The Fooo.

Vad sa du när du var ung?

Ungdomars språk är under ständig utveckling. Vissa uttryck hänger kvar medan andra dör ut. Vilka ord minns du från när du själv var tonåring? Eller använder du eller ditt barn sig av några säskilda uttryck? Dela gärna med dig på vår facebook-sida.

Är du en typisk YOLO eller TPL? ;)Har du använt dig av något särskilt uttryck eller känner du till något nytt ord som ditt tonårsbarn brukar säga?

Posted by Vardagspuls on Wednesday, March 23, 2016

Vad sa du när du var ung?

Ungdomars språk är under ständig utveckling. Vissa uttryck hänger kvar medan andra dör ut. Vilka ord minns du från när du själv var tonåring? Eller använder du eller ditt barn sig av några säskilda uttryck? Dela gärna med dig på vår facebook-sida.

Är du en typisk YOLO eller TPL? ;)Har du använt dig av något särskilt uttryck eller känner du till något nytt ord som ditt tonårsbarn brukar säga?

Posted by Vardagspuls on Wednesday, March 23, 2016