Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

sthlm panda Bild: STHLM Panda Youtube

Servitören till pojken: ”Ska du röka? Grymt!”

Om en elvaårig pojke kommer fram på stan och frågar om han får låna din tändare. Skulle du säga nej då? Det här ville gruppen Sthlm Panda ta reda på i sitt sociala experiment.

Publicerad 2015-12-16 | Vardagspuls

Många sa nej, men flera gav också tändare utan att ifrågasätta pojkens val eller ålder. En man uppmuntrade det till och med. 

Det stod klart efter att Youtube-gruppen Sthlm Panda i samarbete med stiftlesen A non smoking generation skickade ut två pojkar , 11 och 13 år, på stan i ett socialt experiemt för att ta reda på svenskarnas civilkurage.

Pojkarna frågade om de kunde få låna en tändare till sin cigarett. Många reagerade på pojkarnas ålder och nekade dem. ”Du kommer få lungcancer och se ut som jag om några år, det är inte så kul” var en mans kommentar. Och en kvinna valde att istället ta ciggen ifrån pojken; ”Kan jag få ciggpaketet, så bränner vi skiten”, sa hon.

Men inte alla ifrågasatte pojkarnas fråga. En man visar till och med hur cigaretten ska tändas när pojken frågar hur man gör och flera andra tände cigaretten utan att tveka. En man uppmuntrar dessutom pojken till att röka.
– Ska du röka? Grymt! säger servirören och ger tändaren till pojken.

Även en ordningsvakt på stan lånar utan att tveka ut sin tändare till pojken och när han ifrågasätter det och frågar; ”Såg du cigaretten i min hand?” svarar hon; ”Det spelar väl ingen roll”.

Men när pojken går fram till två poliser och frågar om han får tända en cigarett, blir svaret från en av poliserna; ”Skämtar du med mig? Går du fram till en polis för att fråga efter en tändare?!” Men samtalet tar en liten annorlunda vändning när polisen fortsätter; ”Jag har ingen tändare då får du fråga någon annan i så fall.” Se hela klippet ovan.

Varje år börjar tusentals unga röka

Ungefär var tredje gymnasielev röker i dag och varje år beräknas runt 16 000 ungdomar börja röka enligt A non smoking generation.
Och majoriteten, hela 90 procent, av alla som börjar röka börjar innan de fyllt 18 år – trots att det är förbjudet att köpa tobak innan.

Helen Stjerna som är generalsekreterare på A Non Smoking Generation menar att det är underbetyg för vuxenvärlden men är ändå nöjd med att se att många inte lånade ut sina tändare till pojkarna.
– Det är glädjande att se att så många ändå sa nej. Om alla vi vuxna sluter upp och säkerställer att barn och unga varken exponeras för eller har tillgång till tobak, skulle tobaksbruket minska snabbt, säger hon.