Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tävlingen presenteras i samarbete med Arla och Springtime
springtime träningsresa Bild: Johnér

Tävla om träningsresor till Portugal i höst

Ska du springa vårruset?
Då har du en unik chans att vinna en träningsresa till Portugal i höst. Tillsammans med Arla och Springtime tävlar vi ut 18 platser till en exklusiv träningsresa i Portugal i höst!

Publicerad 2015-03-25 | Senast ändrad 2015-04-20 | Vardagspuls

Du som är med i Vårruset har också en unik chans att tillsammans med Vardagspuls åka på träningsresa till Portugal i höst.

På resan får du testa olika träningsformer och samtidigt bli inspirerad av Vardagspuls profiler Kristin Kaspersen, Hillevi Wahl och Oscar Jöback.

Vardagspuls tävlar ut 18 platser, en per Vårruset-lopp, till en träningsresa till Portugal den 10–17 oktober 2015.
För att kunna vara med och tävla om en av platserna, måste du delta i något av Vårrusets lopp under 2015.

LÄS MER: Fullständiga tävlingsregler hittar du här!

Gör så här för att tävla om en resa:

  1. Ta en selfie på dig själv, i samband med Vårruset, där din nummerlapp är väl synlig.
  2. Lägg upp bilden på ditt Instagramkonto med hashtaggarna 
    #vardagspuls #ort  som du tävlar på (exempel: #malmö).  Observera att ditt instagramkonto måste vara öppet för att vi ska kunna se ditt tävlingsbidrag!
  3. Lägg upp bilden senast klockan 12.00 dagen efter loppet.
  4. Under bilden, skriv även en kort motivering till varför just du ska vinna träningsresan. 

En jury bestående av representanter från Vardagspuls redaktion, väljer ut de bästa motiveringarna och utser en vinnare från varje lopp.
Vinnaren blir kontaktad via sitt instagramkonto dagen efter genomfört lopp. Namn på alla vinnare publiceras på vardagspuls.se och i TV-programmet Vardagspuls.

Juryns beslut kan inte överklagas och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Om Vardagspuls träningsresa

Vardagspuls träningsresa går av stapeln mellan den 10 och 17 oktober 2015. Resan arrangeras i samarbete med Springtime Travel och Arla. 

På resan kommer du att få möjlighet att träffa och inspireras av Vardagspuls experter i träning och motivation.
Med på resan finns också en av Arlas hälsocoacher som ger råd om hur du ska äta före, under och efter träning för att den ska bli så effektiv som möjligt.

Resan filmas av ett team från Vardagspuls och reportage från resan kommer att visas i i TV-programmet Vardagspuls i TV4 och på vardagspuls.se. Genom att tacka ja till en eventuell vinst, godkänner du också att vi får använda ditt namn och bild i Vardagspuls och på vardagspuls.se.

LÄS MER: På springtime.se kan du läsa mer om resan.

slut sponsrat innehåll