Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tävlingen presenteras i samarbete med Springtime & Tjejmilen.
 

Ta chansen att springa med Hillevi Wahl och Vardagspuls i ett av loppen.

Vinn en plats i vårruset – spring med Vardagspuls

Vill du springa Vårruset med oss på Vardagspuls?
Tillsammans med Arla och Springtime tävlar vi ut totalt 100 platser till Vårrusets 18 lopp.

Publicerad 2015-03-25 | Senast ändrad 2015-04-17 | Vardagspuls

Tävla om en av 100 platser i Vardagspuls lag i vårruset. Med premiär i Malmö den 4 maj, kommer Vardagspuls att finnas med på Vårrusets alla 18 lopp, på 17 platser runt om i Sverige:

Måndag 4 maj: Malmö
Tisdag 5 maj: Halmstad
Onsdag 6 maj: Växjö
Torsdag 7 maj: Jönköping
Måndag 11 maj: Göteborg
Tisdag 12 maj: Vänersborg
Måndag 18 maj: Gävle
Tisdag 19 maj: Västerås
Onsdag 20 maj: Örebro
Torsdag 21 maj: Karlstad
Måndag 25 maj: Stockholm dag 1
Tisdag 26 maj: Stockholm dag 2
Onsdag 27 maj: Uppsala
Torsdag 28 maj: Norrköping
Måndag 1 juni: Luleå
Tisdag 2 juni: Umeå
Onsdag 3 juni: Sundsvall
Torsdag 4 juni: Östersund

LÄS MER: Fullständiga tävlingsregler hittar du här!

Gör så här för att tävla om en plats:

Motivera varför just du vill springa Vårruset, mejla in motiveringen samt svaret på nedanstående frågor, till tavling@vardagspuls.se och ange ditt fullständiga namn, din kontaktinformation om var vi kan nå dig om du vinner, samt det Vårrus (ort och datum) som du vill vara med i. 

  1. Vilket år gick det första loppet Vårruset?
  2. Hur många orter går loppet Vårruset på?
  3. Hur långt är loppet Vårruset?

Vinnarna utses av en Jury från Vardagspuls redaktion och blir kontaktade via mejl minst en vecka innan loppets start.

Vardagspuls kan även erbjuda vip-platser till ordinarie pris i klassen FunRun som är en klass utan tidtagning. Observera att anmälningen måste göras minst en vecka innan loppet går av stapeln på den ort du önskar springa. Här hittar du biljetter till FunRun.

Juryns beslut kan inte överklagas och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

slut sponsrat innehåll