Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vårruset Bild: Jan Collsiöö/TT

Grattis – ni har vunnit platser i Vårruset

Följande personer får chansen att delta i Vårruset. Grattis från oss på Vardagspuls!

Publicerad 2015-05-01 | Vardagspuls

4 maj i Malmö
Jessica Werne
carina Johansen
Kristina Furundzic
Karin Mauritzson
Sofie Persson
Jessica Beckman
Anki Persson

5 maj i Halmstad
Susanne Carpenheim

6 maj i Växjö
Erika Sundberg
Sofia Svensson
Susan Jeppesen
Linnéa Andersson

7 maj i Jönköping
Madelene Sjöqvist
Lena Jonestad
Emma Granberg

18 maj i Gävle
Malin Thimerdal
Anita Herthelius
Veronica Ohlen

19 maj i Västerås
Jennie Hagström Jansson
Birgit Berggren
Marika Persson
Irene Mokricki
Cecilia Lindkvist

20 maj i Örebro
Ann-Charlotte Resare
Carina Acimovic
Sofia Brottsjö
Jenny Nygren
Johanna Simonsson
Ann Clausen
Pia Rizell
Eva Björklund

21 maj i Karlstad
Liw Råskog

25 maj i Stockholm
Tinetthe Flink   
Hedvig Harnesk   
Eva Larsson   
Gerd tikka   
Cecilia Bergström   
Renathe Dindial   
Lina Martin   
Christina Lundström   
Lena Pettersson   
Harriet Björklund   
Emelie Ahlborg    
Marie Gardesjö    
Tindra Ahlberg   
Emma Ahlander   
Adhiambo Wuod-Maggero   

26 maj i Stockholm
Lina Andreasson   
Sari Häkkinen   
Jana Rita Emmerich   
Eva Svanerud   
Ann-Mari Zetterman  
Jessica Ericson  
Jenny Maaruf    
Marie Sjölin   
Karin Iggström 
Emma Karström    
Eva boberg   

27 maj i Uppsala
Emma Rådahl    Uppsala
Maija Miettinen    Uppsala
Anki balter    Uppsala
Fanny jonsson swartling    Uppsala
Linda Isacson    Uppsala

28 maj i Norrköping
Annika Nilsson   
Anne Adolfsson   
Ida Jacobsson   
Nina Skuthälla    
Veronica Blom    

1 juni i Luleå
Arja Pyrrö Carlsson   
Anna Burman   
Emelie Hassel   
Caroline Larsson   
Åsa Holmkvist   

2 juni i Umeå
Angelica Ljungcrantz    
Elisabet Carlborg   
Madeleine Holmberg    
Karin Holmer   
Inger Törngren   

3 juni i Sundsvall
Åsa Björke   
Ebba Strid   
Torun Zetterberg Andersson   
Susanna Wermelin   
Ulla Persson