Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Paul Chronqvist-Svensson, projektledare för Team Rynkeby i Sverige. Bild: Team Rynkeby Sverige

1400 cyklar till Paris för att bekämpa barncancer

Årets Team Rynkeby är större än någonsin tidigare

Varje år cyklar Team Rynkeby till Paris för att samla in pengar till Barncancerfonden. I år deltar rekordmånga cyklister – och man hoppas på ett nytt insamlingsrekord.
– Det blir nästan som en religiös upplevelse när man ser så många kämpa så hårt för samma ändamål, säger Paul Chronqvist-Svensson, projektledare i svenska Team Rynkeby.

Publicerad 2015-06-29 | Vardagspuls

Fredagen den 10 juli kommer 1400 cyklister att rulla in på Place Vauban i Paris och välkomnas av cirka 5 000 människors jubel. Många av dem är anhöriga till barn som drabbats av eller gått bort i cancer. Cykelloppet Team Rynkeby har sedan starten 2002 haft som syfte att samla in pengar till Barncancerfonden.
Paul Chronqvist-Svensson är projektledare i Sverige och samordnare för de 266 svenska cyklister som deltar i Team Rynkeby i år. Det blir tredje gången han deltar i loppet.
– Det är en fantastisk känsla att rulla in i Paris och möta alla tusentals anhöriga. Jag trodde inte jag skulle bli lika berörd andra gången, men det blev jag. Det blir nästan som en religiös upplevelse när man ser så många kämpa så hårt för samma ändamål, säger han.

”Svårt att missa oss”

Kring den 4 juli startar 32 lag från 21 nordiska städer den långa cykelturen ner genom Europa. Målet är – förutom att ta sig till Paris – att samla in en ny rekordsumma till cancerforskningen. De senaste åren har loppet exploderat i storlek och genomslagskraft. För fem år sedan samlade drygt 300 deltagare in cirka 5,5 miljoner – förra året deltog över 1 000 cyklister och den insamlade summan översteg 44 miljoner.
– Plötsligt hände det, kändes det som. Men lagen har varit fantastiskt bra på att marknadsföra sig själva och jag tror att folk ser att det finns otroligt mycket hjärta i det här projektet. Det är så mycket som är helt ideellt: folk betalar själva för kläder och cyklar och lägger ner tid på att träna och anordna event, säger Paul Chronqvist-Svensson och fortsätter.
– Dessutom är det ju svårt att missa oss när vi samlar tusentals eldsjälar i centrala Paris.

Vem som helst kan delta

Trots att prestationen är imponerande, cyklisterna cyklar mellan 120 och 130 mil beroende på vilken stad de startar i, är det ett brett startfält. Allt från före detta proffscyklister till de som något år tidigare knappt suttit på en cykel ställer upp. I stort sett vem som helst får vara med – förutsatt att man kan komma i tillräckligt bra form i tid för att kunna genomföra loppet.
– Den fysiska kapaciteten som krävs går att bygga upp för de flesta. Särskilt eftersom det finns så mycket kunskap i lagen att ta till sig. Men det krävs mycket i form av tid och engagemang, när du ansöker är det viktigt att svara på frågan varför du vill göra det här, säger Paul Chronqvist-Svensson.

Läs mer och ansök om att delta

Du kan läsa mer om loppet, dess historia och syfte på Team Rynkebys hemsida. Där kan du dessutom ansöka om att vara med i nästa års lopp.