Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Team Rynkeby på sin väg genom Europa år 2014. Bild: Jörgen Saxeryd

10 tips för dig som vill kunna cykla riktigt långt

Cyklisten Paul Chronqvist-Svensson delar med sig

Paul Chronqvist-Svensson är svensk projektledare för cykelloppet Team Rynkeby. Han är också personlig tränare, hälsostrateg och en van långdistanscyklist. Här listar han sina bästa råd för dig som vill cykla långt.

Publicerad 2015-06-30 | Vardagspuls

”Det är viktigt för oss båda att du lär dig grunderna i hur kroppen fungerar och hur den upplever ansträngning beroende på olika träningsmetoder. Att vara medveten om vad man gör och varför man gör det är en motivationsfaktor för att öka både hur man ska hantera sin träning och öka motivationen. Ibland kan vissa pass kännas extra tunga, men genom att veta vad och varför och i vilket sammanhang ett pass kan sättas in, blir det lättare att ta sig igenom svackor när det går tungt mentalt eller fysiskt." skriver Paul Chronqvist-Svensson.

 1. Analysera din utmaning. Vad ska du göra? Hur långt ska du cykla, med vilken hastighet och tävlingsintensitet?
 2. Analysera dig själv. Svara på följande frågor: Vad har du för styrkor? Vad har du för svagheter? Hur långt har du kvar till dina mål? Vilken typ av träning skulle ge dig mest effekt och snabbast förbättra din fysiska förmåga?
 3. Bli din egen coach. Det är viktigt för dig att stå på egna ben och bli din egen coach. Därför är det extra viktigt att du lär dig bra träningsformer utifrån just cykling.
 4. Träna styrketräning. Allmän styrketräning syftar till att träna upp hela kroppen. För konditionsidrottare rekommenderar jag att lägga två pass i veckan där fokus läggs på bålstabilitet. Använd helst fria vikter på instabila underlag.
 5. Styrkepass på cykel. Börja säsongen utomhus med backträning. Vi använder då tunga växlar och låg kadens, alltså tramptag per minut.
 6. Träna din kapacitet. Öka ditt maximala syreupptag. Mest effektivt för att göra det är högintensiva intervaller, 30/30 eller 20/10 vilket innebär 30 arbete, 30 vila alternativt 20 arbete, 10 vila. Börja med 10 minuter och öka sedan succesivt.
 7. Träna din uthållighetsstyrka. För att öka kroppens uthållighet och höja tröskeln för när kroppen börjar producera mjölksyra är det viktigt att träna uthållighetsstyrka. Detta kan göras med långa intervallsekvenser. Träna uthållighetsstyrkan med intervaller mellan 4 och 8 minuter med långa återhämtningsfaser på 1-3 minuter. Börja med fyra intervaller och öka succesivt upp till åtta intervaller per pass.
 8. Träna rörelseekonomi. Träna i den hastighet du ska genomföra loppet i. Träna i tävlingshastighet mellan 15 och 60 minuter per pass.
 9. Träna långdistans. Ett av de viktigaste passen i veckan. Passet bör ligga på mellan 2 och 6 timmar och bör inte överstiga 60-70% av din maximala kapacitet.
 10. Ät och drick. Två enkla råd för att orka de längre träningspassen är att ladda med vatten redan dagen innan och att dricka redan från start på passet. Ha med något du tycker om och tillför energi var 60:e minut i liten mängd.