Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

"Från nybörjare till proffs i sociala medier"

Frida Boisen lär dig hur

Journalisten och sociala medier-strategen Frida Boisen hamnade tidigare i år på Mamas lista över Sverige mäktigaste mammor.
För Frida är det vardag att använda sociala medier i jobbet. Kolla in powermammans bästa tips, som tar dig från nybörjare till proffs på nolltid.

Publicerad 2015-04-21 | Peder@vardagspuls.se

1. Just do it

Om du inte vet hur – öva, öva, öva. Våga överraska, bjuda på dig själv och vara personlig. Det heter ju sociala medier. Man får tillbaka så mycket om man vågar.

2. Våga vara öppen

Vill man nå genom bruset och få till det virala spinnet så måste det vara starkt. Tala rätt till hjärtat, med äkta värderingar.

3. Var först och bäst

Var en trendsättare. Om man till exempel som alla andra vill kommentera Idol-finalen och har en massa åsikter som man delar med andra – säg det först! Ut direkt och posta och hashtagga, då når du en större publik. Är man inte först kan man vara bäst, genom till exempel en komisk talang, som Soran Ismail och Jonas Gardell. Komiker är smarta och roliga och får ofta många följare.

4. Våga ta första steget

Våga gå ut och säg hej! Våga fråga om vänskap, retweeta, vidga dina nätverk.

5. Var generös

Våga hylla dom du gillar och sprid goda budskap vidare. Då får man nya vänner, de upptäcker dig.

10 vanliga förkortningar

Tbt: Throwback Thursday
Bae: Baby/älskling
Lol: Laughing out loud
Yolo: You only live once
Lmao: Laughing my ass off
Tgif: Thank God it's Friday
Ftw: For the win
Ootd: One of these days/Outfit of the day
Gal: Get a life
Myob: Mind your own business