Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Därför känner du ingen förväntan inför julen längre Bild: Johnér

6 tips som får julgranen att hålla sig fin längre

Granexperten: ”Sockerbiten är en myt”

Sockerbiten är en myt, menar författaren och granexperten Anna Benson. Här ger hon tipsen som faktiskt gör att granen håller sig fin och barrar mindre – ända fram till jul.

Publicerad 2015-12-02 | Senast ändrad 2017-12-18 | Vardagspuls

Författaren och granexperten Anna Benson ger tips om hur du får en riktigt bra julgran i Vardagspuls den 1 december.

Anna Benson växte upp i en riktig granfamilj. Hennes pappa odlade granar i 40 år och själv började hon sälja julgranar vid tolv års ålder. Enligt henne är det en myt att granen mår bra av socker i vattnet. Men det finns knep som faktiskt fungerar.

Här ger Anna Benson tipsen som gör att din gran håller sig fin ända till julen är slut.

1. Välj din sorts gran

  • Rödgranen är populärast, hela 80 procent av alla svenska hushåll väljer en sådan. Dess popularitet beror till stor del på att den doftar så mycket skog.
  • Blågranen har styvare grenar, vilket är bra för de som använder levande ljus eller tyngre julgransprydnader. Har en karaktäristisk och lite speciell doft. Tyvärr är den svår att få tag på.
  • Silvergranar barrar lite mindre än andra granar. Undersidan på grenarna är lite silveraktiga och barren lite längre. Mer tålig än den traditionella rödgranen.
  • Kungsgranen är granarnas Rolls Royce. De formklipps och odlas under hela sitt liv för att bli en julgran. Kungsgranen är också mer skonsam för allergiker. Sköter man den rätt kan man ha den ända till midsommar – om man nu vill det.

 2. Skaffa en färsk gran

Fråga julgranshandlaren när den är huggen. Om du hugger den själv – hugg den så sent som möjligt inpå att den ska tas in i hemmet. Vissa julgranar huggs ner redan i september eller oktober – de ska du hålla dig undan från.

3. Be om ett färskt snitt

Gör man ett färskt snitt i granen öppnas stammens ledningsbanor, på samma sätt som med snittblommor, och granen blir bättre på att ta upp vatten. Snitta tvärs över stammen. Om du inte vet hur man gör, fråga om julgranshandlaren kan gör det åt dig.

4. Vattna den rikligt

När man köper en gran är den oftast väldigt törstig. Det är viktigt att man ger den stora mängder vatten. Särskilt viktigt är det under de första två dygnen från att du ställt in granen. Den populäraste sorten, rödgranen, dricker ungefär två liter vatten under de två första dygnen. En större gran, till exempel kungsgranar, kan behöva så mycket som fem liter vatten på ika kort tid. Fortsätt sedan att vattna regelbundet, men inte lika mycket, ända fram till jul.

5. Låt granen mellanlanda

Om du tar in den direkt från minusgrader till plusgrader chockas granen och vaknar till liv då den tror att det är vår igen. Låt den mellanlanda i en farstu, ett garage eller ett spann med ljummet vatten i ett dygn innan du tar in den så mår den bättre.

6. Ställ inte granen nära en värmekälla

Undvik att ställa granen nära öppna spisar eller element, då riskerar den att torka ut.

Lycka till!