Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

Bachelor-Pär: ”Att inte ha fysisk kontakt gick åt pipan”

Dejtar 24 kvinnor i tv

Han har 24 kvinnor att välja mellan i jakten på den stora kärleken. Höstens bachelor Pär Nilsson är ödmjuk inför premiären i Sjuans nya storsatsning i höst.
– Det känns pirrigt och konstigt. Jag har extremt svårt att se mig själv i bild.

Publicerad 2015-10-02 | Vardagspuls

33-årige Pär Nilsson kommer nog hinna krossa ett och annat hjärta under hösten i Sjuans stora satsning Bachelor. Men det har inte bara varit en dans på rosor för bachelorn själv.
– Det svåraste var att hålla alla nöjda. Det är skittufft med rosceremonierna och vara orsaken till att någon blir ledsen. Det är svårt att få tid med alla och att se till att man gör rätt för sig så att säga.

Inför premiäravsnittet nästa vecka är han nervös.
– Jag känner mig pirrig. Det känns konstigt. Jag har extremt svårt att se mig själv i bild.

Någonting som inte gick helt enligt planeringen var den fysiska kontaken med tjejerna. 
– Jag har en lite för lätt tendens att glömma bort kameror så jag kunde slopa löftet om att inte ha fysisk kontakt snabbt. Det gick åt pipan...

Haft svårt att släppa in hela vägen

Men när det kommer till kritan handlar det om att faktiskt hitta de rätta. Och det fanns några egenskaper som han letade lite extra efter hos tjejerna.
– En kvalitet som är extremt viktig för mig är att man har humor. Att man har roligt tillsmmans, att tid och rum kanske slutar att existera lite grann, säger han och berättar hur viktigt han tycker det är att man bildar ett gemensamt liv.
– Man måste vara ett team. Det är viktigt att man delar ett liv. Att man hittar på saker tillsammans. Tidigare har jag inte haft så lätt att släppa in någon hela vägen.