Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Världens bästa kaffe

Så påverkas smaken beroende på var kaffet odlas

Kaffebönan har sitt ursprung i Etiopien och har sedan spridits över hela världen.
I dag produceras de flesta kaffesorter i länder framförallt belägna i Sydamerika, Afrika och Asien. Robusta och Arabica med underarter är de vanligaste kaffearterna.

Publicerad 2015-10-20 | Alexander Ruas

Brasilien

Brasilien är det land som producerar mest kaffe i världen. Där finns bland annat två av de populäraste underarterna till Arabica; Catuai och Bourbon. De växer oftast på 900-1300 meter över havet vilket ger rätt förutsättningar för balanserade, söta kaffesorter med låg syrlighet.

Panama

Runt vulkanen Baru produceras den söta och fylliga Catuai men även den kaffeunderart som blivit mest eftertraktad och därför också dyrast – Geisha. Med sina florala aromer och underbara balans mellan röda bär, sötma och mandarinsyrlighet dominerar den kaffevärldens olika smaktävlingar och även listan på de dyraste kaffesorterna i världen.

Etiopien

Etiopien är ursprungslandet för allt kaffe. Enligt legenden upptäcktes det här på 900-talet av en fåraherde. Det mesta kaffet odlas av familjer i sina trädgårdar och de olika underarterna växer vilt tillsammas på 1800-2000 meter över havet.

Detta ger kaffet från Etiopien en tendens att vara ett av de mer nyanserade med en fantastisk balans mellan sötma och syrlighet.

Kenya

Kaffe från Kenya domineras av tydliga aromer och smaker av svarta vinbär, rabarber och en delikat citrussyrlighet. Den för Kenya typiska jordmånen i kombination med underarterna som växer på hög höjd över havet ger oss denna tydliga smakprofil och ett av de mer härligt fruktiga kaffesorterna.

Vietnam

Vietnam har under de sista decennierna vuxit fram som det näst största kaffeproducerande landet i världen. Här produceras främst den kärvare Robustaarten som är populär i mustiga espressoblandningar i södra Europa.