Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

julplanering Bild: Johnér

Så motar du julstressen

Minnesreglerna som hjälper dig

Blir du lätt stressad när julen nalkas? Det finns en enkel minnesregel att ta till.
Följ de tre P-na: Planera, Prioritera och Prata med varandra.

Publicerad 2015-12-11 | Emma Åsberg

Prata om hur ni vill att julen ska bli, i god tid några veckor innan jul. Om ni utgår ifrån hur ni vill må och vad ni kan göra för att hjälpa varandra får alla ansvar och förtroende av varandra. Även barn kan med fördel vara med i en sådan här diskussion. De växer av ansvaret och får större förståelse för allt jobb.

Louise Hallin, Vardagspuls psykolog tipsar om att göra listor innan ni pratar med varandra, för att sedan jämföra och diskutera fram en jul som alla kan njuta av.
– När man har gjort en sådan plan – då går det inte att misslyckas! Glöm sedan gamla måsten, utom de ni bestämt att ni vill ha kvar. Vill ni till exempel inte åka runt till alla så gör inte det. Vill ni resa bort och fira helt själva, så gör det!

LÄS MER: Måste man fira jul med släkten?

Planera i förväg

Planera julköpen i förväg för att undvika stress. Allt från klappar till mat till pynt kan köpas online. Många gånger är det bättre att köpa något litet med mycket omtanke bakom än något du köpt mest ”för att”.

Så fixar du julen på en dag

Våga göra annorlunda tipsar Louise Hallin.

– Bestäm tidigt vad du ska köpa för julklappar och om du över huvud taget ska köpa några. I år finns det ingen som reagerar på att man säger att ”i år skänker vi våra pengar till hemlösa eller nyinvandrade, flyktingar, vad som helst”. Och att barn kan vara stolta över det om de får göra det, nöjda med det också. Det är en moral och etikhöjare, i allra högsta grad.

Prioritera

Prioritera det som är viktigast för just dig. Om Janssons kanske inte känns så viktigt men skinkmackan är absolut livsnödvändig för din jul, fokusera då på den. Och prioritera framförallt dig själv. Självklart ska du tänka på andra och vissa saker kommer du behöva kompromissa med, men inte allt. Man säger ofta att julen är barnens högtid, men om du plågar dig igenom den kommer de att märka det och påverkas.

Välj vilka du vill fira med

Prioritera därför också vilka du vill fira din jul med.
– Välj nogsamt vilka människor du ska spendera julafton med. Idag är det väldigt möjligt att tänka att ”i år tar jag med mig barnen och firar en alternativ jul för att jag vill hjälpa hemlösa och den här julen gör vi det; vi offrar vår tid och vår samvaro och sen så kanske vi har det jättemysigt på natten när vi kommer hem”. Bjud också in människor som är beredda att göra någonting för att julen ska funka för alla.